Напомена: Документите се во XLS - формат

Податоци

Состојба на 30.06.2019  евра   САД долари  

Состојба на 31.12.2018  евра   САД долари     

Состојба на 30.06.2018  евра   САД долари     

Состојба на 31.12.2017  евра   САД долари   

Состојба на 30.06.2017  евра   САД долари

Состојба на 31.12.2016  евра   САД долари    

Состојба на 30.06.2016  евра   САД долариМетодолошки објаснувања
       
Календар на објавување на податоци    


За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)