Соопштенија

05.03.2021

Одржана 38. сесија на Клубот на истражувачите

Презентиран истражувачкиот труд изработен во рамките на твининг-проектот „Јакнење на институционалниот капацитет на Народната банка на патот кон нејзиното членство во ЕСЦБ“, финансиран од Европската Унија

Прочитај повеќе..

04.03.2021

Народната банка продолжува со натамошен развој на статистиката на финансиските сметки со поддршка од ЕУ

Прочитај повеќе..

04.03.2021

Митреска: Монетарната политика и натаму ќе биде олабавена, како поддршка во процесот на закрепнување на економијата и одржување на кредитниот циклус

Прочитај повеќе..

02.03.2021

„Централ бенкинг“: Народната банка води сметка за ангажирање квалитетни кадри и постојано вложува во нивните знаења

Интервју со главната економистка на Народната банка, д-р Анета Крстевска

Прочитај повеќе..

Настани