Соопштенија

28.02.2020

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците/ Позначајни движења во платниот биланс/ Позначајни движења кај останатите финансиски институции

Прочитај повеќе..

26.02.2020

Усвоен Извештајот за извршување на Програмата за работа во 2019 година: Унапредена општествената одговорност и зголемена транспарентноста на Народната банка

Одржана редовна седница на Советот на Народната банка

Прочитај повеќе..

25.02.2020

Работна средба за подготовка за Европскиот квиз на парите: Значително зголемен интересот за финансиска едукација

Прочитај повеќе..

Настани

Објави - Огласи

 

Економија за секого